De interim-manager is voor U een tijdelijke manager (leidinggevende) voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Als externe personen van buiten de eigen organisatie.

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat

na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
de huidige manager langdurig ziek is
de huidige manager op zwangerschapsverlof is
de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Reorganisatie of herstel omdat

er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
dit vereist wordt door externe instanties (zoals belastingdienst)

Speciale Projecten
InterimSpecialeprojecten.

Voor projecten die parallel lopen aan de rest van de gang van zaken van de opdrachtgever. Geen ingrijpende gevolgen voor het bedrijf.

InterimPiekperiode.

Extra hulp in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal. Bijvoorbeeld bij het opleveren van de jaarlijkse begroting.

InterimOverbrugging.

Voor als er een gat ontstaat in het management. Dit is tijdelijk tot er bijvoorbeeld een vaste werknemer voor een vacature is gevonden of als de betreffende leidinggevende tijdelijk afwezig is.

Voordelen

Interim-managers hebben als voordeel dat ze minder verbonden zijn met (de geschiedenis van) de afdeling of bedrijf en daarom makkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen. Verder hebben zij een uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied en een passende opleiding om dergelijke projecten aan te kunnen.

Praktijk.

Feit is dat ze (in het begin) minder op de hoogte zijn van de specifieke details van de afdeling en bepaalde zaken die in het verleden zijn voorgevallen niet kennen. Dus zijn niet belast en zijn open op mogelijkheden.Ook kunnen interim-managers veel aandacht besteden aan de korte(re)-termijnbelangen (operationeel/tactisch) ten opzichte van de lange-termijnbelangen (strategisch).Dit kan verfrissend werken voor het bedrijf.

Expertisegebieden
Interim-managers kunnen ingezet worden op velerlei vakgebieden zoals algemeen beleid, financieel, inkoop, verkoop, marketing, personeelszaken, juridisch, facilitair, etc.

Selectie en Beschikbaarheid

”Waelwijck heeft zich gespecialiseerd in het leveren van interim-managers. Sommige interim-managers zijn zelfstandigen geweest met ervaring van een eigen bedrijf dus ervaren en praktisch voor de opdrachtgevers.”

 

Ook daar kunnen de specialisten in voorzien. Deeltijd of Full-Time

Wij kunnen daar snel op sturen.

013-5112917

postknop2