De blogs weerspiegelen onze ervaringen en visie.

Er is veel gaande in de wereld en in de ondernemingen die soms een aanzet en soms een resultaat zijn van de veranderingen.

Door mee te buigen met de wind of juist bewust een grote stap te maken zijn de kenmerken van de daadkracht van de ondernemer.